Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.aanutwater.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
V.O.F. Aan Ut Water
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat V.O.F. Aan Ut Water niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. V.O.F. Aan Ut Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen V.O.F. Aan Ut Water en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
V.O.F. Aan Ut Water
 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met V.O.F. Aan Ut Water te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. V.O.F. Aan Ut Water heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. V.O.F. Aan Ut Water aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van V.O.F. Aan Ut Water zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat V.O.F. Aan Ut Water daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Contact

Overstag 20  8221 RG Lelystad

0320-263663

06-57182727

Contact@aanutwater.nl

Openingstijden

  • 7 dagen per week geopend van 10.00-17.00 uur
  • Afhalen mogelijk van 12.00-19.00 uur
Kerstavond geopend
1e Kerstdag geopend
2e Kerstdag geopend
 
27 december t/m 2 januari gesloten

Vergaderzaal

Ook voor besprekingen kunt u bij ons terecht. En wij verzorgen de rest.

High Tea?

Aan ut Water heeft verschillende mogelijkheden voor u.

Trouw locatie

Een prachtige ambiance in Lelystad. Maakt het wel compleet